Undervisning og rådgivning om dyrevelfærd er relevant for mange interessenter, og du kan rekvirere Kovisions serviceydelser i mange sammenhænge

Sundhedsrådgivning ved specifikke problemstillinger, f.eks. Salmonella, problemer med opstart efter kælvning eller høj kodødelighed

Besætningsanalyse med hensyn til sundhed og dyrevelfærd – som overvågning internt eller som dokumentation over for myndigheder

Kurser for medarbejder-teams om dyrevelfærd generelt (på dansk eller engelsk)

Kurser for medarbejder-teams om specifikke emner, f.eks. management af kalve, yversundhed eller klov-/lemmesundhed (på dansk eller engelsk)

Oplæg ved erfa-gruppe- eller staldskolemøder, med emner efter eget valg, f.eks. stofskiftesygdommene løbedrejning/ketose eller lungebetændelse hos kalve

Undervisning og konsulentydelser om dyrevelfærd og sundhed i kvægbesætninger

Medicinhåndteringskursus

Kursus i behandling af mælkefeber og efterbyrd

Oplæg og præsentationer ved landmandsmøder om dyrevelfærd og sundhed i kvægbesætninger

Konsulentydelser om dyrevelfærd og sundhed i kvægbesætninger

Intro-kurser for udenlandske medarbejdere om dyrevelfærd, håndtering af dyr, dansk lovgivning og brug af antibiotika (på engelsk)

Medicinhåndteringskursus (på dansk eller engelsk)

Konsulentydelser om dyrevelfærd og sundhed i kvægbesætninger

Oplæg og præsentationer om dyrevelfærd og sundhed i kvægbesætninger

Kovision v. Inger Boysen | Kvægfagdyrlæge
Master i Vurdering af Dyrevelfærd i Primærproduktionen
Lyngholmsvej 3, 7280 Sdr. Felding | 2148 9665
inger@kovision.dk | www.kovision.dk | CVR 31767326