Jeg blev uddannet dyrlæge i 1987, og har været i kvægpraksis lige siden. Først som assistent, og siden 1995 som ejer i kompagniskab med kolleger. Vi har været igennem fusion og fission, og dannede i 2013 Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk, der er en specialiseret kvægpraksis. Jeg trådte ud af praksis pr. 1.07.19 ifølge vores aktionærkontrakt. Jeg fortsætter med dyrevelfærdsarbejde i eget regi, Kovision.

Jeg har en bred faglig basis for at rådgive om dyrevelfærd:

• Uddannet kvægfagdyrlæge

• Uddannet Master i Vurdering af Dyrevelfærd i Primærproduktionen

• Har været organisatorisk aktiv på dyrevelfærdsområdet

• Har undervist og holdt kurser om sundhed og dyrevelfærd (på dansk og engelsk)

• Har løbende skrevet artikler til et fagligt tidsskrift

For detaljer se herunder.


Kovision v. Inger Boysen | Kvægfagdyrlæge
Master i Vurdering af Dyrevelfærd i Primærproduktionen
Lyngholmsvej 3, 7280 Sdr. Felding | 2148 9665
inger@kovision.dk | www.kovision.dk | CVR 31767326